פורסם ב- כתיבת תגובה

איגוד האתלטיקה משך את הכרתו בספרטניון כאליפות ישראל

איגוד האתלטיקה בישראל משך את הכרתו בספרטניון כאליפות ישראל
**החלטה זו אינה משפיעה על הכרה בשיא כלשהו על ידי ה- IAU**

הספרטניון שחרת על דגלו להיות מרוץ מקצועי ימשיך לפעול על פי כללי ה IAU וה- WA, בדיוק כמו לפני החלטת האיגוד.
כך, להחלטת איגוד האתלטיקה לא תהיה כל משמעות לגבי טיב, איכות או מקצועיות הספרטניון.

  • משום כך, לא יהיה כל שינוי בכללים על פיהם פועל הספרטניון
  • הספרטניון נושא את תו איגוד האתלטיקה ובו ישמשו שופטי איגוד האתלטיקה