תוצאות מקצה 24 שעות

מקום כללישם פרטימרחק בק"ממיןהערות
1אריאל רוזנפלד
217.367גבריםמהווה קריטריון לספרטתלון 2021-2023;
דרגת רץ לאומי
2אורי לב
208.780גבריםמהווה קרטריון לספרטתלון 2021-2023;
דרגת רץ לאומי
3חננאל חנן כהן189.800גבריםמהווה קרטריון לספרטתלון 2021-2023
4ארז גולדשמידט176.660גברים
5נינה רבר שפירא169.420נשים
6סטאס חלפסקי162.688גברים
7עומרי אלמוג155.391גברים
8אבי סויסה147.515גברים
9אורי אשד141.683גברים
10שחר ממן141.630גברים
11אלמוג קריצ'רו125.560גברים
12רן ענבר122.640גברים

תוצאות מקצה 12 שעות

מיקום כללי במקצהשם ושם משפחהמרחק (ק"מ)מגדרמדינההערות
1ניר אמיר124.612גבריםישראלההישג מהווה קריטריון לספרטתלון 2021-2023;
ומקנה דרגת "רץ לאומי"
2גבריאל ססוביץ121.263גבריםישראלההישג מהווה קריטריון לספרטתלון 2021-2023;
ודרגת "רץ לאומי"
3הדר ווין100.482גבריםישראל
4ילנה קוסוב89.200נשיםישראל
5גלינה רוזין87.972נשיםישראל
6אנדראה (אלי) קרוגמן48.180נשיםגרמניה
7אמתיאז בסיס13.140נשיםישראל

תוצאות מקצה 100 מייל

מיקום כללי במקצהשם ושם משפחהזמן [שניות:דקות:שעות]מגדרהערות
1יניב שיינהורן16:58:36גבריםההישג מהווה קריטריון לספרטתלון 2021-2023;
2טום שנברון20:24:51גבריםההישג מהווה קריטריון לספרטתלון 2021-2023;
3ניר עזיזה23:25:27גברים
4נעמן עזמי13:32:38גבריםDNF
5חנן רייך12:45:39גבריםDNF
6מוטי פלדמן7:14:00גבריםDNF

תוצאות מקצה 100 ק"מ

מיקום כללי במקצהשם ושם משפחהזמן [שניות:דקות:שעות]מגדרמדינההערות
1עידו דסה8:46:18גבריםישראל
2ליז מלכה8:47:35נשיםישראלההישג מקנה דרגת "רצה לאומית" ורחוק כדי 17:35 דקות מדרגת "רצה בינלאומית"
3Eyal Hevroni9:13:52גבריםישראל
4יוסי בר 9:24:24גבריםישראל
5מרק רזניקוב9:42:54גבריםישראל
6יוסי עזר9:49:48גבריםישראל
7דורה הלר9:55:03נשיםישראל
8שירי המאירי11:23:44נשיםישראל
9יגאל פורטל11:32:37גבריםישראל
10אבידב ליברמן11:41:38גבריםישראל
11בוריס בוגוד12:53:23גבריםישראל
12אלי פויכטונגר13:30:48גבריםישראל
13עמית ביאזDNFגבריםישראלסיים את המרחק למרות DNF
14דלית לויןDNFנשיםישראל