תנאי ההשתתפות בספרטניון

 • דוא"ל הספרטניון:  spartanion24h@gmail.com
 • סיום הרשמה ביום 31.10.2021.

כל רצה ורץ צריכים להיות :

 1. בגיל 18 ומעלה ביום המרוץ (כל מי שנולד עד ליום 6.1.2004.)
 2. במצב בריאות תקין המאפשר את הריצה במקצה אליו בוצעה ההרשמה ולאחר אימון מתאים קודם לספרטניון.
 3. מי שמעוניין להרשם במסגרת אליפות ישראל מחוייב להיות חבר באיגוד האתלטיקה במועד הספרטניון.
  הרישום מצריך בדיקה ארגומטרית שבוצעה החל בחודש ספטמבר 2021, ומילוי טופס בקשה ותשלום אגרה לאיגוד האתלטיקה. ניתן לבצע הרשמה לאיגוד בקלות באמצעות יובל רייז בטלפון 052-484-0896. יובל הוא יו"ר מועדון הריצה איילות.
 4. לשלוח עד למועד הנ"ל, לדוא"ל הספרטניון:

        א. אישור רפואי– חתום בידי רופא
        ב. אישור על ביצוע בדיקה ארגומטרית תקינה שבוצעה ביום 8.1.2021 או לאחר מכן. (מי שנרשם לאיגוד האתלטיקה יידרש על ידי האיגוד להציג בדיקה ארגומטרית שבוצעה החל מחודש ספטמבר 2021).
           (* מי שאינו תושב ישראל – לא חלה עליו/יה חובה לאישור בדיקה ארגומטרית, אולם בדיקה זו מומלצת גם לתושב חו"ל)

         ג. הצהרת בריאות + וויתור אחריות עמוד ראשוןהצהרת בריאות + ויתור עמוד שני לחתימה.

         ד. אישור תשלום דמי השתתפות בסך של:
             750 ש"ח עבור השתתפות במקצה 24 השעות
             700 ש"ח עבור השתתפות במקצה 100 המייל
             600 ש"ח עבור השתתפות במקצה 12 השעות ועבור מקצה מקצה 100 ק"מ.
             450 ש"ח עבור השתתפות מקצה מרתון וחצי (63.2925 ק"מ).

  * את התשלום ניתן להעביר
  לחשבון   "ספרטתלון"
                 בבנק אגוד סניף 095 פולג
                 חשבון 1199271
      לחלופין
       באפליקציה BIT לטלפון 052-5295551 

 • *** יש למלא ולשלוח, את טופס ההרשמה שבאתר, הכולל קישורית (לינק) או קובץ המעיד על ריצה המהווה קרטריון לספרטניון:

  ריצה שבוצעה בשנים 2019, 2020 או 2021 לפי קריטריונים אלה:
           * קריטריון שהושג לפני שנת 2019 אינו מהווה קריטריון תקף
           * הקריטריון כניסה לספרטניון עבור נשים הוא עם פקטור של 10% (מעוגל) מהקריטריון הכללי

       למקצה 24 שעות
       (1) ריצת 24 שעות קודמת של לפחות 144 ק"מ  (130 ק"מ לנשים)
       (2) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 25:30 שעות (28 שעות לנשים)
       (3) ריצת 100 ק"מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

למקצה 12 שעות
       (1) ריצת 12 שעות קודמת של לפחות 72 ק"מ  (65 ק"מ לנשים)
       (2) ריצת 100 ק"מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14 שעות לנשים)
       (3) ריצת 90 ק"מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

למקצה 100 מייל

      (1) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 26:30 שעות (29 שעות לנשים)
      (2) ריצת 100 ק"מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14:15 שעות לנשים) 
     
       למקצה 100 ק"מ
       (1) ריצת 100 ק"מ קודמת בפחות מ- 14 שעות (15:30 שעות לנשים)
       (2) ריצת 90 ק"מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)
       (3) ריצת 80 ק"מ קודמת בפחות מ- 11:15 שעות (12:30 שעות לנשים)
       (4) ריצת 60 ק"מ קודמת בפחות מ- 8:00 שעות (9:00 שעות לנשים)
       (5) ריצת 50 ק"מ קודמת בפחות מ 5:00 שעות (6:00 שעות לנשים)
            ריצת 50 ק"מ בתנ"ך-תש"ח בפחות מ 6:00 שעות (7:00 שעות לנשים)
       (6) ריצת מרתון קודמת בפחות מ- 3:30 שעות (4 שעות לנשים)

       למקצה מרתון וחצי
       ריצת מרתון

עם זאת מי שאינו עומד בקריטריונים שנמנו, אך יש בידו אסמכתה על תוצאה במסלול שאינו מישורי או אתגרי באופן אחר, יוכל לפנות לדוא"ל הספרטניון, בבקשה להשתתף על בסיס קושי המסלול. כל בקשה תישקל לגופה כל עוד הגיעה לתיבת הדוא"ל עד יום 30.9.2021. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות.

יש להציג אסמכתה (תוצאה ממרוץ/קישור לריצה באפליקציה של שעון/סטרבה או כל אפליקציה אחרת דומה) על עמידה באחת מהאפשרויות הנ"ל עבור המקצה אליו נרשמים.
או להציג אסמכתה על עמידה באחת האפשרויות עבור מקצה ארוך מהמקצה אליו נרשמים.

לדוגמה:

√ אסמכתה על ריצת 147 ק"מ במרוץ 24 שעות תאפשר השתתפות בכל אחד מארבעת המקצים, אך ניתן להירשם רק לאחד מהם.

 אסמכתה על ריצת 100 ק"מ ב- 12:30 שעות תקנה אפשרות להשתתף במקצה 100 מייל או 100 ק"מ או 12 שעות, אך לא במקצה 24 שעות.

* המכסות למקצים יתמלאו לפי סדר הרצים שמילאו את כל תנאי הרישום. 

* עם התמלאות המכסה, תפתח רשימת המתנה. אם עד תאריך 30.9.2021 תתמלא המכסה במקצה אחד אך לא באחר – המקומות הפנויים במקצה שלא התמלא, ינוידו כמקומות נוספים למקצה שכבר התמלא. כנ"ל יעשה במועד הרשמה האחרון: תאריך 31.10.2021.

לדוגמה:

אם עד ליום 31.8.2021, 25 רצים ימלאו את כל תנאי ההרשמה למקצה 24 השעות ו- 35 רצים ימלאו את כל תנאי ההרשמה למקצה 100 מייל – מקצה 24 השעות יחשב מלא וייסגר ומקצה 100 מייל המונה 35 רצים ייסגר גם הוא. 

הכל, למעט רצים מחו"ל ורצים שיוחלט על פי שיקול דעת הספרטניון, לאפשר את השתתפותם.

בכל מקרה הספרטניון מוגבל ל-160 רצות ורצים על המסלול בכל רגע נתון.

Call Now Button