תנאי ההשתתפות בספרטניון

רישום ותנאי השתתפות

 

כל רצה ורץ צריכים להיות:
בגיל 20 ומעלה ביום המרוץ
במצב בריאות תקין המאפשר את הריצה במקצה אליו בוצעה ההרשמה
לאחר אימון מתאים קודם למרוץ
 
דוא”ל הספרטניון: info@spartanion.com

(הארכנו את מועד סיום ההרשמה)

סיום הרשמה ביום 30.11.2019:

 

 1. יש לשלוח עד למועד הנ”ל, לדוא”ל הספרטניון:

  אישור רפואי – חתום בידי רופא
  הצהרת בריאות וויתור אחריות – חתומה על ידי הרצה/רץ
  √ בדיקה ארגומטרית (שבוצעה ביום 9.1.2019 או לאחר מכן) – מומלץ בכלל ותנאי הכרחי להשתתפות עבור הרצה או הרץ שמעל גיל 40 במועד       
     הספרטניון

  √ אישור תשלום דמי השתתפות

 2. יש למלא ולשלוח עד למועד הבנ”ל, את טופס ההרשמה שבאתר, הכולל קישורית (לינק) או קובץ המעיד על ריצה המהווה קרטריון לספרטניון
  שבוצעה בשנים 2017, 2018 או 2019 לפי קריטריונים אלה:
  * קריטריון שהושג לפני שנת 2017 אינו מהווה קריטריון תקף
  * הקריטריון כניסה לספרטניון עבור נשים הוא עם פקטור של 10% (מעוגל) מהקריטריון הכללי

       למקצה 24 שעות
       (1) ריצת 24 שעות קודמת של לפחות 144 ק”מ  (130 ש”מ לנשים)
       (2) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 25:30 שעות (28 שעות לנשים)
       (3) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

      למקצה 100 מייל
      (1) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 26:30 שעות (29 שעות לנשים)
      (2) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14:15 שעות לנשים) 
     
       למקצה 100 ק”מ
       (1) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 14 שעות (15:30 שעות לנשים)
       (2) ריצת 80 ק”מ קודמת בפחות מ- 10 שעות (11 שעות לנשים)
       (3) ריצת 60 ק”מ קודמת בפחות מ- 7 שעות (7:45 שעות לנשים)
       (4) ריצת 50 ק”מ קודמת בפחות מ 4:45 שעות (5:15 שעות לנשים)
       (5) ריצת 50 ק”מ קודמת במרוץ תנ”ך-תש”ח בפחות מ- 6 שעות (6:45 לנשים)
       (6) ריצת מרתון קודמת בפחות מ- 3:30 שעות (4 שעות לנשים)

עם זאת מי שאינו עומד בקריטריונים שנמנו, אך יש בידו אסמכתה על תוצאה במסלול אתגרי, יוכל לפנות לדוא”ל הספרטניון, בבקשה להשתתף על בסיס קושי המסלול. כל בקשה תישקל לגופה כל עוד הגיעה לתיבת הדוא”ל עד יום 30.9.2019. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות.

יש להציג אסמכתה על עמידה באחת מהאפשרויות הנ”ל עבור המקצה אליו נרשמים.
או להציג אסמכתה על עמידה באחת האפשרויות עבור מקצה ארוך מהמקצה אליו נרשמים.

 

לדוגמה:

 

√ אסמכתה על ריצת 147 ק”מ במרוץ 24 שעות תאפשר השתתפות בכל אחד משלושת המקצים, אך ניתן להירשם רק לאחד מהם.

 

 אסמכתה על ריצת 100 ק”מ ב- 12:30 שעות תקנה אפשרות להשתתף במקצה 100 מייל או 100 ק”מ, אך לא במקצה 24 שעות.

 

* המכסות למקצים יתמלאו לפי סדר קבלת טופס הרישום שבאתר. 

* עם התמלאות המכסה, תפתח רשימת המתנה. אם עד תאריך 31.8.2019 תתמלא המכסה במקצה אחד אך לא באחר – המקומות הפנויים במקצה שלא התמלא, ינוידו כמקומות נוספים למקצה שכבר התמלא. כנ”ל יעשה במועד הרשמה האחרון: תאריך 31.10.2019.

לדוגמה:

אם עד ליום 31.8.2019 ישלחו 25 טופסי רישום למקצה 24 השעות ו- 35 טופסי רישום למקצה 100 מייל – מקצה 24 השעות יחשב מלא וייסגר ומקצה 100 מייל המונה 35 רצים ייסגר גם הוא. 

כך, למעט רצים מחו”ל ורצים שיוחלט על פי שיקול דעת הספרטניון, לאפשר את השתתפותם. בכל מקרה הספרטניון מוגבל ל-120 רצות ורצים על המסלול בכל רגע נתון.

למען הבהירות, במקרה שכל המכסות ימולאו, יהיו 30 רצים ורצות ישראלים בכל מקצה, ו/או לא יותר מ-90 בסך הכל, וכן עוד 30 רצים מחו”ל ו/או רצים שישתתפו לפי שיקול דעת הספרטניון.