תנאי ההשתתפות בספרטניון

 • דוא"ל הספרטניון:  spartanion24h@gmail.com
 • סיום הרשמה מוקדמת ביום 31.5.2023; רגילה ביום 30.9.23, מאוחרת ביום 30.11.23.

כל רצה ורץ צריכים להיות :

 1. בגיל 18 ומעלה ביום המרוץ (כל מי שנולד עד ליום 4.1.2006.)
 2. במצב בריאות תקין המאפשר את הריצה במקצה אליו בוצעה ההרשמה ולאחר אימון מתאים קודם לספרטניון..
 3. לשלוח עד למועדים הנ"ל, לדוא"ל הספרטניון:

        א. אישור רפואי– חתום בידי רופא
        ב. אישור על ביצוע בדיקה ארגומטרית תקינה שבוצעה לאחר יום 4.1.2023. 
           (* מי שאינו תושב ישראל – לא חלה עליו/יה חובה לאישור בדיקה ארגומטרית, אולם בדיקה זו מומלצת גם לתושב חו"ל)

         ג. הצהרת בריאות + וויתור אחריות עמוד ראשוןהצהרת בריאות + ויתור עמוד שני לחתימה.

         ד. אישור תשלום דמי השתתפות בסך של:
             במקצה 24  שעות: 900 ש"ח בהרשמה מוקדמת; 1,100 ש"ח ברשמה רגילה; 1,250 ש"ח הרשמה מאוחרת.
             במקצה 100 מייל: 800 ש"ח בהרשמה מוקדמת; 1,000 ש"ח בהרשמה רגילה; 1,150 בהרשמה מאוחרת.
             במקצה 12 השעות ומקצה 100 ק"מ: 700 בהרשמה מוקדמת; 900 ש"ח בהרשמה רגילה; 1,050 בהרשמה מאוחרת.
             במקצה מרתון וחצי (63.2925 ק"מ) ו-24 שעות שליחים: 600 בהרשמה מוקדמת; 750 ש"ח בהרשמה רגילה, 950 בהרשמה מאוחרת.

  ניתן להרשם בהרשמה מוקדמת או רגילה ולהינות ממחיר מופחת ולהציג קריטריון/אישור רפואי/ארגומטרי, עד תום מועד ההרשמה המאוחרת.

  * את התשלום יש להעביר לחשבון ה"ספרטניון" 
                 בבנק טפחות סניף 422 (סוהו)
                 חשבון 606183

 4. *** יש למלא ולשלוח, את טופס ההרשמה שבאתר, הכולל קישורית (לינק) או קובץ המעיד על ריצה המהווה קרטריון לספרטניון. ריצת הקריטריון לספרטניון אינה חייבת להיות במרוץ רישמי, די קישור לשעון/ STRAVA וכו'

 • ריצה שבוצעה בשנים 2021, 2022 או 2023 לפי קריטריונים אלה:
           * קריטריון שהושג לפני שנת 2021 אינו מהווה קריטריון תקף
           * הקריטריון כניסה לספרטניון עבור נשים הוא עם פקטור של 10% (מעוגל) מהקריטריון הכללי

       למקצה 24 שעות
       (1) ריצת 24 שעות קודמת של לפחות 144 ק"מ  (130 ק"מ לנשים)
       (2) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 25:30 שעות (28 שעות לנשים)
       (3) ריצת 100 ק"מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

למקצה 12 שעות ו/או 100 ק"מ
       (1) ריצת 12 שעות קודמת של לפחות 72 ק"מ  (65 ק"מ לנשים)
       (2) ריצת 100 ק"מ קודמת בפחות מ- 14 שעות (13.5 שעות לנשים)
       (3) ריצת 90 ק"מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)
       (4) ריצת 80 ק"מ קודמת בפחות מ- 11:15 שעות (12:30 שעות לנשים)
       (4) ריצת 60 ק"מ קודמת בפחות מ- 8:00 שעות (9:00 שעות לנשים)
       (5) ריצת 50 ק"מ קודמת בפחות מ 5:00 שעות (6:00 שעות לנשים)
       (6) ריצת מרתון קודמת בפחות מ- 3:30 שעות (4 שעות לנשים)

למקצה 100 מייל
      (1) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 26:30 שעות (29 שעות לנשים)
      (2) ריצת 100 ק"מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14:15 שעות לנשים) 
     
 למקצה מרתון וחצי

       ריצת מרתון

למקצה השליחים 

אין קריטריון

עם זאת מי שאינו עומד בקריטריונים שנמנו, אך יש בידו אסמכתה על תוצאה במסלול שאינו מישורי או אתגרי באופן אחר, יוכל לפנות לדוא"ל הספרטניון, בבקשה להשתתף על בסיס קושי המסלול. כל בקשה תישקל לגופה כל עוד הגיעה לתיבת הדוא"ל עד יום 30.9.2023. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות.

יש להציג אסמכתה (תוצאה ממרוץ/קישור לריצה באפליקציה של שעון/סטרבה או כל אפליקציה אחרת דומה) על עמידה באחת מהאפשרויות הנ"ל עבור המקצה אליו נרשמים.
או להציג אסמכתה על עמידה באחת האפשרויות עבור מקצה ארוך מהמקצה אליו נרשמים.

לדוגמה:

√ אסמכתה על ריצת 147 ק"מ במרוץ 24 שעות תאפשר השתתפות בכל אחד מארבעת המקצים, אך ניתן להירשם רק לאחד מהם.

 אסמכתה על ריצת 100 ק"מ ב- 12:30 שעות תקנה אפשרות להשתתף במקצה 100 מייל או 100 ק"מ או 12 שעות, אך לא במקצה 24 שעות.

* המכסות למקצים יתמלאו לפי סדר הרצים שמילאו את כל תנאי הרישום. 

* על המסלול לא יהיו יותר מ-150 רצות ורצים בו זמנית. לפיכך עם התמלאות מכסה במקצה, תפתח רשימת המתנה.