תנאי ההשתתפות בספרטניון

 

 • דוא”ל הספרטניון:  spartanion24h@gmail.com
 • סיום הרשמה ביום 31.10.2020.

כל רצה ורץ צריכים להיות :

 1. בגיל 18 ומעלה ביום המרוץ (כל מי שנולד עד ליום 6.1.2003.)
 2. במצב בריאות תקין המאפשר את הריצה במקצה אליו בוצעה ההרשמה ולאחר אימון מתאים קודם לספרטניון.
 3. חברים באיגוד האתלטיקה (חובה זו אינה חלה על רצים שמקום תושבותם מחוץ לישראל).
  הרישום מצריך בדיקה ארגומטרית ומילוי טופס בקשה ותשלום אגרה אשר משולמת על ידי נותן החסות מועדון הריצה איילות -לפיכך מבחינת כל רצה ורץ הרישום לאיגוד הוא חינם. לרישום לאיגוד האתלטיקה ניתן לפנות ליובל רייז בטלפון 052-484-0896.

 4. לשלוח עד למועד הנ”ל, לדוא”ל הספרטניון:

        א. אישור רפואי– חתום בידי רופא
        ב. אישור על ביצוע בדיקה ארגומטרית תקינה שבוצעה ביום 8.1.2020 או לאחר מכן. 
           (* מי שאינו תושב ישראל – לא חלה עליו/יה חובה לאישור בדיקה ארגומטרית, אולם בדיקה זו מומלצת גם לתושב חו”ל)

         ג. הצהרת בריאות וויתור אחריות – חתומה על ידי הרצה/רץ.

         ד. אישור תשלום דמי השתתפות בסך של:
             750 ש”ח עבור השתתפות במקצה 24 השעות
             700 ש”ח עבור השתתפות במקצה 12 השעות ועבור מקצה 100 המייל
             600 ש”ח עבור השתתפות מקצה 100 ק”מ.

  * את התשלום ניתן להעביר
  לחשבון   “ספרטתלון”
                 בבנק אגוד סניף 095 פולג
                 חשבון 1199271
      לחלופין
       באפליקציה BIT לטלפון 052-5295551 

 • *** יש למלא ולשלוח, את טופס ההרשמה שבאתר, הכולל קישורית (לינק) או קובץ המעיד על ריצה המהווה קרטריון לספרטניון:

  ריצה שבוצעה בשנים 2018, 2019 או 2020 לפי קריטריונים אלה:
           * קריטריון שהושג לפני שנת 2018 אינו מהווה קריטריון תקף
           * הקריטריון כניסה לספרטניון עבור נשים הוא עם פקטור של 10% (מעוגל) מהקריטריון הכללי

       למקצה 24 שעות
       (1) ריצת 24 שעות קודמת של לפחות 144 ק”מ  (130 ק”מ לנשים)
       (2) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 25:30 שעות (28 שעות לנשים)
       (3) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

למקצה 12 שעות
       (1) ריצת 12 שעות קודמת של לפחות 72 ק”מ  (65 ק”מ לנשים)
       (2) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14 שעות לנשים)
       (3) ריצת 90 ק”מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

למקצה 100 מייל

      (1) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 26:30 שעות (29 שעות לנשים)
      (2) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14:15 שעות לנשים) 
     
       למקצה 100 ק”מ
       (1) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 14 שעות (15:30 שעות לנשים)
       (2) ריצת 90 ק”מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)
       (3) ריצת 80 ק”מ קודמת בפחות מ- 11:15 שעות (12:30 שעות לנשים)
       (4) ריצת 60 ק”מ קודמת בפחות מ- 8:00 שעות (9:00 שעות לנשים)
       (5) ריצת 50 ק”מ קודמת בפחות מ 5:00 שעות (6:00 שעות לנשים)
            ריצת 50 ק”מ בתנ”ך-תש”ח בפחות מ 6:00 שעות (7:00 שעות לנשים)
       (6) ריצת מרתון קודמת בפחות מ- 3:30 שעות (4 שעות לנשים)

עם זאת מי שאינו עומד בקריטריונים שנמנו, אך יש בידו אסמכתה על תוצאה במסלול שאינו מישורי או אתגרי באופן אחר, יוכל לפנות לדוא”ל הספרטניון, בבקשה להשתתף על בסיס קושי המסלול. כל בקשה תישקל לגופה כל עוד הגיעה לתיבת הדוא”ל עד יום 30.9.2020. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות.

יש להציג אסמכתה על עמידה באחת מהאפשרויות הנ”ל עבור המקצה אליו נרשמים.
או להציג אסמכתה על עמידה באחת האפשרויות עבור מקצה ארוך מהמקצה אליו נרשמים.

 

לדוגמה:

 

√ אסמכתה על ריצת 147 ק”מ במרוץ 24 שעות תאפשר השתתפות בכל אחד מארבעת המקצים, אך ניתן להירשם רק לאחד מהם.

 

 אסמכתה על ריצת 100 ק”מ ב- 12:30 שעות תקנה אפשרות להשתתף במקצה 100 מייל או 100 ק”מ או 12 שעות, אך לא במקצה 24 שעות.

 

* המכסות למקצים יתמלאו לפי סדר הרצים שמילאו את כל תנאי הרישום. 

* עם התמלאות המכסה, תפתח רשימת המתנה. אם עד תאריך 30.9.2020 תתמלא המכסה במקצה אחד אך לא באחר – המקומות הפנויים במקצה שלא התמלא, ינוידו כמקומות נוספים למקצה שכבר התמלא. כנ”ל יעשה במועד הרשמה האחרון: תאריך 31.10.2020.

לדוגמה:

אם עד ליום 31.8.2020, 25 רצים ימלאו את כל תנאי ההרשמה למקצה 24 השעות ו- 35 רצים ימלאו את כל תנאי ההרשמה למקצה 100 מייל – מקצה 24 השעות יחשב מלא וייסגר ומקצה 100 מייל המונה 35 רצים ייסגר גם הוא. 

כך, למעט רצים מחו”ל ורצים שיוחלט על פי שיקול דעת הספרטניון, לאפשר את השתתפותם. בכל מקרה הספרטניון מוגבל ל-150 רצות ורצים על המסלול בכל רגע נתון.

למען הבהירות, במקרה שכל המכסות ימולאו, יהיו 30 רצים ורצות ישראלים בכל מקצה, ו/או לא יותר מ-120 בסך הכל, וכן עוד 30 רצים מחו”ל ו/או רצים שישתתפו לפי שיקול דעת הספרטניון.

 

Call Now Button