לוח זמנים ספרטניון 2025

שימו לב כי יתכן ולוח הזמנים עלול להשתנות מעט. כל הודעה בנושא תתפרסם באתר, במייל לנרשמים ובעמוד הפייסבוק של המרוץ. אנחנו מזמינים אתכם להישאר מעודכנים.

לוח זמנים הרשמה למרוץ

עד 31.10.2024 – עמידה בכל תנאי ההרשמה:
1. מילוי טופס הרשמה.

2. שליחה לדוא"ל של  הספרטניון: 
spartanion24h@gmail.com

3. אישור על תשלום דמי השתתפות.

4. אישור רפואי חתום על ידי רופא ובדיקה ארגומטרית תקינה – לכל מי שימלאו לו/ה 40 במועד הספרטניון.              

5. הצהרת בריאות וכתב ויתור אחריות -חתומה על ידי הרצה או הרץ.                      

לוח זמנים מרוץ: יום חמישי 9.1.25

8:00 פתיחת אזור המרוץ ורישום. התארגנות הרצים (תינתן אפשרות להקים אוהל אישי לכל רצה ורץ).

9:30 סיום רישום מזנקים: חובה להירשם עד שעה זו.

9:40 תדריך חובה לרצי 100 ק"מ, 100 מייל ו-12/24 שעות.

10:00 הזנקת מקצי 24 ו-12 שעות ושליחים.

10:15 הזנקת מקצה 100 מייל.

10:30 הזנקת מקצה 100 ק"מ.

22:00 סיום מקצה 12 השעות.

לוח זמנים מרוץ: יום שישי 10.1.25

00:30 סיום מקצה 100 ק"מ.

01:40 תדריך חובה מקצה מרתון וחצי.

02:00 זינוק מקצה מרתון וחצי.

10:00 סיום מקצי 24 שעות כולל שליחים ומרתון וחצי.

10:15 סיום מקצה 100 מייל.

11:00 טקס סיום והענקת גביעים ומגנים (מועד זה עשוי להשתנות).