לוח זמנים

לוח זמנים לשלושת המקצים

לוח הזמנים לפני יום המרוץ

*מספר המשתתפים מוגבל ל-30 ישראלים בכל מקצה ובסך הכול 120 משתתפים

                        1. אישור על תשלום דמי השתתפות.

                        2. אישור רפואי חתום על ידי רופא וכן בדיקה ארגומטרית למי שגילו מעל 40 במועד הספרטניון.

                        3. הצהרת בריאות וכתב ויתור אחריות -חתומה על                              ידי הרצה או הרץ.

יום רביעי 8.1.2020 

17:30-14:00 חלוקת ערכות למשתתפים

18:30-17:30 תדריך בעברית ובאנגלית וזמן שאלות.

√ מקום חלוקת הערכות והתדרוך יפורסם בהמשך.

צילום: pixabay
גלעד קראוז, ספרטתלון 2013 | צילום: spartathlon

לוח זמנים בימי התחרות

יום חמישי 9.1.2020 

8:00 פתיחת אזור המרוץ ורישום. התארגנות הרצים 
        (תינתן אפשרות להקים אוהל אישי לכל רצה ורץ).

9:30 סיום רישום מזנקים: חובה להירשם עד שעה זו.

9:50 תדריך לפני הזנקה.

10:00 הזנקת מקצה 24 שעות

10:04 הזנקת מקצה 100 מייל

10:09 הזנקת מקצה 100 ק”מ

 

יום שישי 10.1.2020

00:09 סיום מקצה 100 ק”מ

10:00 סיום מקצה 24 שעות

10:04 סיום מקצה 100 מייל

 

שבת 11.1.2020 

20:00 ערב גאלה חגיגי, חלוקת מדליות, תעודות וגביעים למנצחים (פרטים יפורסמו בהמשך)

כתוב את הכותרת כאן