בזמנים של חוסר ודאות אנו יוצרים ודאות

בזמנים של חוסר וודאות – אנו יוצרים וודאות בשל מצב הקורונה המתמשך, קיימת אי ודאות רבה באויר. יחד, נעבור ממצב של חשש מאי וודאות להעדר חשש. מתוך הבנה למצב זה הוחלט לאפשר לנרשמים הישראלים לקבל את כל דמי הרישום חזרה במקרים הבאים: המתחרה נמצא בבידוד במועד קיום הספרטניון המתחרה חולה בסמוך או במועד הספרטניון הספרטניון […]