רישום לתחרות

כל רצה ורץ צריכים להיות :

 1. בגיל 18 ומעלה ביום המרוץ (כל מי שנולד עד ליום 6.1.2003.)
 2. במצב בריאות תקין המאפשר את הריצה במקצה אליו בוצעה ההרשמה ולאחר אימון מתאים קודם לספרטניון.
 3. לשלוח עד למועד הנ”ל, לדוא”ל הספרטניון:

        א. אישור רפואי – חתום בידי רופא וכן יש להמציא יחד עם האישור הרפואי הנ”ל גם אישור על ביצוע בדיקה ארגומטרית תקינה שבוצעה ביום 1.9.2020 או לאחר מכן. 
         ב. הצהרת בריאות וויתור אחריות – חתומה על ידי הרצה/רץ.

         ג. אישור תשלום דמי השתתפות בסך של:
             750 ש”ח עבור השתתפות במקצה 24 השעות
             700 ש”ח עבור השתתפות במקצה 12 השעות ועבור מקצה 100 המייל
             600 ש”ח עבור השתתפות מקצה 100 ק”מ.

 • יש למלא ולשלוח, את טופס ההרשמה שבאתר, הכולל קישורית (לינק) או קובץ המעיד על ריצה המהווה קרטריון לספרטניון.

  ריצה שבוצעה בשנים 2018, 2019 או 2020 לפי קריטריונים אלה:
           * קריטריון שהושג לפני שנת 2018 אינו מהווה קריטריון תקף
           * הקריטריון כניסה לספרטניון עבור נשים הוא עם פקטור של 10% (מעוגל)               מהקריטריון הכללי

       למקצה 24 שעות
       (1) ריצת 24 שעות קודמת של לפחות 144 ק”מ  (130 ק”מ לנשים)
       (2) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 25:30 שעות (28 שעות לנשים)
       (3) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

למקצה 12 שעות
       (1) ריצת 12 שעות קודמת של לפחות 72 ק”מ  (65 ק”מ לנשים)
       (2) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14 שעות לנשים)
       (3) ריצת 90 ק”מ קודמת בפחות מ- 12 שעות (13:15 שעות לנשים)

למקצה 100 מייל

      (1) ריצת 100 מייל קודמת בפחות מ- 26:30 שעות (29 שעות לנשים)
      (2) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 13 שעות (14:15 שעות לנשים) 
     
       למקצה 100 ק”מ
       (1) ריצת 100 ק”מ קודמת בפחות מ- 14 שעות (15:30 שעות לנשים)
       (2) ריצת 80 ק”מ קודמת בפחות מ- 11:15 שעות (12:30 שעות לנשים)
       (3) ריצת 60 ק”מ קודמת בפחות מ- 8:00 שעות (9:00 שעות לנשים)
       (4) ריצת 50 ק”מ קודמת בפחות מ 5:00 שעות (6:00 שעות לנשים)
            ריצת 50 ק”מ בתנ”ך-תש”ח בפחות מ 6:00 שעות (7:00 שעות לנשים)
       (5) ריצת מרתון קודמת בפחות מ- 3:30 שעות (4 שעות לנשים)

עם זאת מי שאינו עומד בקריטריונים שנמנו, אך יש בידו אסמכתה על תוצאה במסלול שאינו מישורי או אתגרי באופן אחר, יוכל לפנות לדוא”ל הספרטניון, בבקשה להשתתף על בסיס קושי המסלול. כל בקשה תישקל לגופה כל עוד הגיעה לתיבת הדוא”ל עד יום 30.9.2019. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות.

יש להציג אסמכתה על עמידה באחת מהאפשרויות הנ”ל עבור המקצה אליו נרשמים.
או להציג אסמכתה על עמידה באחת האפשרויות עבור מקצה ארוך מהמקצה אליו נרשמים.

לדוגמה:

√ אסמכתה על ריצת 147 ק”מ במרוץ 24 שעות תאפשר השתתפות בכל אחד משלושת המקצים, אך ניתן להירשם רק לאחד מהם.

 אסמכתה על ריצת 100 ק”מ ב- 12:30 שעות תקנה אפשרות להשתתף במקצה 100 מייל או 100 ק”מ, אך לא במקצה 24 שעות.

* המכסות למקצים יתמלאו לפי סדר הרצים שמילאו את כל תנאי הרישום. 

* עם התמלאות המכסה, תפתח רשימת המתנה. אם עד תאריך 30.9.2020 תתמלא המכסה במקצה אחד אך לא באחר – המקומות הפנויים במקצה שלא התמלא, ינוידו כמקומות נוספים למקצה שכבר התמלא. כנ”ל יעשה במועד הרשמה האחרון: תאריך 31.10.2020.

לדוגמה:

אם עד ליום 31.8.2020 ישלחו 25 טופסי רישום למקצה 24 השעות ו- 35 טופסי רישום למקצה 100 מייל – מקצה 24 השעות יחשב מלא וייסגר ומקצה 100 מייל המונה 35 רצים ייסגר גם הוא. 

כך, למעט רצים מחו”ל ורצים שיוחלט על פי שיקול דעת הספרטניון, לאפשר את השתתפותם. בכל מקרה הספרטניון מוגבל ל-120 רצות ורצים על המסלול בכל רגע נתון.

למען הבהירות, במקרה שכל המכסות ימולאו, יהיו 30 רצים ורצות ישראלים בכל מקצה, ו/או לא יותר מ-90 בסך הכל, וכן עוד 30 רצים מחו”ל ו/או רצים שישתתפו לפי שיקול דעת הספרטניון.

           750 ש”ח עבור השתתפות במקצה 24 השעות
           700 ש”ח עבור השתתפות במקצה 12 השעות ועבור מקצה 100 המייל
           600 ש”ח עבור השתתפות מקצה 100 ק”מ.

 1.      אישור רפואי – חתום בידי רופא וכן אם הרצה/רץ ביום המרוץ בגיל 40 שנה ומעלה יש להמציא יחד עם האישור הרפואי הנ”ל גם אישור על ביצוע בדיקה                    ארגומטרית תקינה שבוצעה ביום 8.1.2020 או לאחר מכן. 
       (* מומלץ לכל רצה ורץ לבצע בדיקה ארגומטרית וזו חובה, כאמור, לכל מי שימלאו לו 40 שנה או יותר ביום הספרטתלון.)
 2.  הצהרת בריאות וויתור אחריות – חתומה על ידי הרצה/רץ.
 3. אישור תשלום דמי השתתפות בסך של:

           750 ש”ח עבור השתתפות במקצה 24 השעות
           700 ש”ח עבור השתתפות במקצה 12 השעות ועבור מקצה 100 המייל
           600 ש”ח עבור השתתפות מקצה 100 ק”מ.

        4. יש למלא ולשלוח, את טופס ההרשמה שבאתר

 1. במקרה של החלטת הספרטניון על ביטול המרוץ, ההרשמה תועבר לשנה העוקבת.
 2. במקרה של החלטת הספרטניון על הזזת מועד המרוץ, ניתן לקבל מחצית מעלות הרישום או להעביר את ההרשמה לשנה עוקבת. 
Call Now Button