ההרשמה לספרטניון 2023 פתוחה

טופס רישום

1. נא להוריד ולחתום לאחר קריאה מלאה את הצהרת הבריאות וויתור
2. נא להוריד ולהחתים רופא על אישור רפואי
  •      מי שבגיל 40 ומעלה במועד הספרטניון נדרש להציג בדיקה ארגומטרית תקינה שנערכה החל ביום 6.1.2022.
  •     מי שנרשם לאיגוד האתלטיקה נדרש להציג בדיקה ארגומטרית תקינה שנערכה החל ביולי 2022

3.  נא לשלוח את האישור הרפואי ו/או בדיקה ארגומטרית תקינה לדוא"ל הספרטניון: spartanion24h@gmail.com

חובה לענות על כל הסעיפים, מלבד אלו המצויינים כלא חובה.