תוצאות ספרטניון 2020

תוצאות שלושת המקצים

מקצה 24 שעות

מקוםשם פרטישם משפחהמיןתוצאה בק”ממדינה
1אריאלרוזנפלדז227.650ישראל
2דיוידון דן בוסצ’הז226.535בלגיה
3ליז    
      
      
      
      
      
      

מקצה 24 שעות

מקום         שם פרטי          שם משפחה        מין       תוצאה בק”מ         מדינה

      
ישראל227.650זרוזנפלדאריאל1
בלגיה226.535זון דן בוסצ’הדיויד2
ישראל213.940נמלכהליז3
ישראל185.944נשולמןשימרית4
ישראל182.528זשולמןאסף5
ישראל179.304זממןשחר6
ישראל174.372זענבררן7
ישראל165.115נרוןעטרה8
ישראל159.165זקורוצ’רואלמוג9
ישראל156.700זפלדמןמוטי10
ישראל153.854זסויסהאברהם11
ישראל152.393זאלמוגעומרי12
ישראל75.931זשנברוןטום13
ישראל26.284זסטנפילדיונתן14
      

מקצה 100 מייל

מקום         שם פרטי          שם משפחה        מין       תוצאה בשעות       מדינה

      
ישראל15:38:40זפזעדן1
ישראל17:43:34זסלעחגי2
ישראל18:34:58זאלדדשחר3
      

מקצה 100 ק”מ

מקום         שם פרטי          שם משפחה        מין       תוצאה בשעות         מדינה

      
אוסטרליה6:50:17זשמידלכנרגרנט1
הונגריה7:56:38זסימוני‘בולאז2
ישראל9:38:54זפרידמןאופיר3
ישראל11:13:27זבסכסטל4
ישראל11:40:29נקוסובילנה5
ישראל12:48:36נרוזיןגלינה6

כתוב את הכותרת כאן

Call Now Button