מידע מקוצר ומרוכז ספרטניון 2024

  • דוא"ל הספרטניון:  spartanion24h@gmail.com

1. הזינוק למקצי 24 שעות, 12 שעות ו-24 שעות שליחים יצא בשעה 10:00 ביום חמישי 4.1.2024

2. הזינוק למקצה 100 מייל יצא בשעה 10:15 והזינוק למקצה 100 ק"מ יצא בשעה 10:30, שניהם ביום חמישי 4.1.2024

3. הזינוק למקצה מרתון וחצי יצא בשעה 02:00 ביום שישי 5.1.2024

עלויות:     

  • סיום הרשמה מוקדמת ביום 31.5.2023; רגילה ביום 30.9.23, מאוחרת ביום 30.11.23.

           במקצה 24  שעות: 900 ש"ח בהרשמה מוקדמת; 1,100 ש"ח ברשמה רגילה; 1,250 ש"ח הרשמה מאוחרת.

           במקצה 100 מייל: 800 ש"ח בהרשמה מוקדמת1,000 ש"ח בהרשמה רגילה; 1,150 בהרשמה מאוחרת.
           במקצה 12 השעות ומקצה 100 ק"מ700 בהרשמה מוקדמת; 900 ש"ח בהרשמה רגילה; 1,050 בהרשמה מאוחרת.
           במקצה מרתון וחצי (63.2925 ק"מ) ו-24 שעות שליחים: 600 בהרשמה מוקדמת; 750 ש"ח בהרשמה רגילה, 950 בהרשמה מאוחרת.

            ניתן להרשם בהרשמה מוקדמת או רגילה ולהינות ממחיר מופחת ולהציג קריטריון/אישור רפואי/ארגומטרי, עד תום מועד ההרשמה המאוחרת.

 

את התשלום יש להעביר לחשבון ה"ספרטניון" בבנק טפחות סניף 422 (סוהו) חשבון 606183

להורדת אישור רפואי

להורדת הצהרת בריאות וויתור