טופס הרשמה לרצים לספרטניון 2024

 נא להוריד את הצהרת הבריאות וויתור, לקרוא היטב, לחתום ולשמור לצורך העלאת המסמך בהמשך טופס ההרשמה. בדומה את האישור רפואי לאחר חתימת רופא, אותו ניתן לשלוח לדוא"ל הספרטניון: spartanion24h@gmail.com

את דמי ההרשמה ניתן להעביר לחשבון הספרטניון בבנק טפחות סניף 422 חשבון מספר 606183 ואז נא לשלוח לדוא"ל הספרטניון
או לשלם על ידי לחיצה על הכפתור הבא: