זינוק מקצה ה-12 שעות יוקדם לשעה 10:00 ביום חמישי 6.1.2022

אנו שמחים לבשר על הקדמת מקצה 12 השעות, כך שיוזנק בשעה 10:00 ויסתיים בשעה 22:00, הכל ביום חמישי 6.1.2022.

זאת במקום המועד שהיה :הזנקה בשעה 22:00 יום חמישי והסתיים בשעה 10:00 ביום שישי.

 

  • התמונה: pixabay