בזמנים של חוסר וודאות - אנו יוצרים וודאות

בשל מצב הקורונה המתמשך, קיימת אי ודאות רבה באויר.

יחד, נעבור ממצב של חשש מאי וודאות להעדר חשש.

  • מתוך הבנה למצב זה הוחלט לאפשר לנרשמים הישראלים לקבל את כל דמי הרישום חזרה במקרים הבאים:
  1. המתחרה נמצא בבידוד במועד קיום הספרטניון
  2. המתחרה חולה בסמוך או במועד הספרטניון
  3. הספרטניון נדחה בשל מצב או תקנות קורונה

    לחלופין, תעמוד לכל מתחרה, בכל אחד מהמקרים הנ”ל, האפשרות להעביר את הרישום לשנה הבאה במקום לקבל זיכוי
  • במקרה שימנע ממתחרה להתחרות בספרטניון מסיבות בריאותיות שאינן קשורות בקורונה, ינתן החזר של מחצית דמי הרישום או העברת הרישום לשנה הבאה.