רשימת מתנדבים

  1.  שליו ברוש – כרוז
  2.  שרון מייזליש
  3. אלון רז
  4.  דלית לוין
  5. סמי אסודרי
  6. בן עמית ספרטן
  7. אירית גרינברג קושניר
  8. אליק קרן