רשימת נרשמים

 1. אריאל רוזנפלד
 2. שחר שלף
 3. שחר ממן
 4. אבי סויסה
 5. סטס חלפסקי
 6. רן ענבר
 7. ארז גולדשמידט
 8. אופיר פרידמן
 9.  אורי אשד
 10.  ירוחם קימרון
 11.  עמרי אלמוג
 12.  נינה רבר שפירא
 13.   רקס ברילנטס (אירלנד)
 14.  
 1. יאיר רמאן
 2.  חנן רייך
 3.  
 1. עמית ביאז
 2. איל יריב
 3.  יגאל פורטל
 4. בוריס בוגוד
 5.  
Call Now Button