רשימת משתתפים

 1. Atara RON
 2. Ariel ROSENFELD
 3. Moty FELDMAN
 4. Tom SHENBRUN
 5. Shahar SHELEF
 6. Shimrit SHULMAN
 7. Assaf SHULMAN
 8. Almog KOROCHERO
 9. Yohanan STANFIELD
 10. Ran INBAR
 11.  David Van den Bossche (BEL)
 12. Liz MALKA
 13. Omri ALMOG
 14. Avi SWISA
 15. Shahar MAMAN
 1. Eldad SHAHAR
 2. Eden PAZ
 3. Hagai SELA
 1. Galina ROZIN
 2. Elena KOSOV
 3. Ronen BARAK
 4. Brurya BUBLEEL
 5. Tal BASECHESS
 6. Yossi YAHALOM
 7. Rahamim COHEN
 8. Ofir FRIDMAN
 9. Yoram VALD
 10. Yarom PACKER
 11. Balazs SIMONYI (HUN)
 12.  Grant SCHMIDLECHNER