רשימת משתתפים

 1. אריאל רוזנפלד
 2. שחר שלף
 3. שחר ממן
 4. אבי סויסה
 5. סטס חלפסקי
 6. ארז גולדשמידט
 7. אופיר פרידמן
 8.  
 
 1. אבי עזריה
 2.  
 
 1. עמית ביאז
 2. אייל יריב
 3.